DFK-pieczątka-300x300-transparentne

Czym się zajmujemy?

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych
 • Prowadzenie ewidencji VAT/rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
 • Elektroniczna transmisja dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu Płatnik
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności
 • Inne usługi eksperckie z zakresu podatków i księgowości